Danh Sách Các Ngành, Nghề Đầu Tư Kinh Doanh Có Điều Kiện

Danh Sách Các Ngành, Nghề Đầu Tư Kinh Doanh Có Điều Kiện

Danh mục ngành, nghề đầu tư có điều kiện ban hành kèm theo phụ lục số 4 luật đầu tư 2014 số 67/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Quy định này thay thế cho lĩnh vực đầu tư có điều kiện ban hành kèm theo phụ lục III nghị định 108/2006/NĐ-CP và luật đầu tư 2005.

  1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
  2. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 (xem Phụ lục 4 tại đây)
  3. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.
  4. Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với mục tiêu quy định tại khoản 1 và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.
  5. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đãng tải trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
  6. Chính phủ quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh.

Danh sách các ngành nghề kinh doanh có điều kiệnDanh sách các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Việt Uy Tín là công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn giấy phép đầu tư, tiến hành các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư lớn tại Việt Nam. Với hơn 7 năm kinh nghiệm, Chúng tôi cam kết mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất và chi phí cực kỳ ưu đãi.


jhgjgfhjgjgh

Hệ Thống Website Việt Uy Tín

Công ty dịch thuật

Dịch Thuật Trong Nước

dichthuatuytin.com
viettranslation

Dịch Thuật Nước Ngoài

viettranslation.com.vn
Giấy phép lao động

Giấy Phép Lao Động

lamgiaypheplaodong.com
Dịch vụ visa

Dịch Vụ Visa

dichvuvisauytin.com
Dịch vụ kế toán

Dịch Vụ Kế Toán

dichvuketoanuytin.com
Tư vấn du học

Tư Vấn Du Học

duhocuytin.vn
Visa Định Cư

Visa Định Cư

visadinhcuuytin.com
Tư Vấn Doanh Nghiệp

Tư Vấn Doanh Nghiệp

tinlaw.vn

Dự án đã hoàn thành

Dự án đã hoàn thành

Danh sách các dự án tiêu biểu Việt Uy Tín đã hoàn thành.

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

Danh sách các Khách hàng, đối tác thường xuyên sử dụng dịch vụ của Việt Uy Tín.

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật tuyệt đối thông tin, dữ liệu của Khách hàng.

Giao nhận miễn phí

Giao nhận miễn phí

Giao nhận hồ sơ tài liệu hoàn toàn miễn phí trong phạm vi toàn quốc.